Upućivanje Nacrta Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu i Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu u javnu raspravu


Tekst Nacrta Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu i tekst Nacrta Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2021. godinu upućuju se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica. Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Službi za finansije Grada Zenica najkasnije do 15.02.2021. godine, zaključno sa zadnjim navedenim danom.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave