Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2024. godine


Nacrt Programa rada Gradskog vijeća za period 01.01.-31.12.2024. godine  upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 10 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica.

Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Stručnoj službi Gradskog vijeća najkasnije do 08.01.2024. godine.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave