Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Zeničko-dobojskog kantona


Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Zeničko-dobojskog kantona će se održati u petak, 12.01.2024. godine, s početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave