Tekst Nacrta Plana upravljanja otpadom Grada Zenica za period 2021.-2030. godine upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održavanja 5. sjednice Gradskog vijeća Zenica. Svi zainteresovani će svoje pisane primjedbe, prijedloge i sugestije moći dostaviti popunjavanjem Upitnika, koji će biti objavljen uz Nacrt Plana, i dostavljanjem istog u pisanoj formi na Protokol Grada Zenica ili slanjem u elektronskoj formi na e-mail:jakuta.imsirovic@zenica.ba, najkasnije do 02.03.2021. godine.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave