Gradsko vijeće Zenica je na 13. sjednici održanoj 30.09. 2021.godine donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Kamberovića ravan i padina“, Nacrta Regulacionog plana „Crkvice“ i Nacrta Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“ i upućivanju istih na javnu raspravu u trajanju od 30 dana. U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionih planova, Nacrt Regulacionog plana „Kamberovića ravan i padina“, Nacrt Regulacionog plana „Crkvice“ i  Nacrt Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivamo sve građane da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju gore navedenih planskih dokumenata. Javna rasprava će se održati prema Programu javne rasprave od 05.10. do 05.11.2021. godine za sva tri Reegulaciona plana, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „ JAVNA RASPRAVA“. Javno izlaganje o Nacrtima planskih dokumenata održat će se po sljedećem rasporedu: 1.     Nacrt Regulacionog plana „Kamberovića ravan i padina“- ponedjeljak 18.10.2021. godine, s početkom u 17,30 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6. 2.     Nacrt Regulacionog plana „Crkvice“ - utorak 19.10.2021. godine, s početkom u 17,30 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6. 3.     Nacrt Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“ - srijeda 20.10.2021. godine, s početkom u 17,30 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave