Dana 06.12.2018. godine u prostorijama MZ „Banlozi“ održaće se Javna rasprava o Nacrtu Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“, s početkom u 18,00 sati. Gradsko vijeće Zenica na sjednici održanoj 29.11.2018. godine, donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 10 dana. U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog.  Javna rasprava će se održati prema programu javne rasprave od 03.12. do 13.12.2018. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA  RASPRAVA“. PROGRAM  JAVNE  RASPRAVE - Nacrt Regulacionog plana „Privredno-poslovna zona Zenica-Sjever“-         03.12. – 13.12.2018.  .................  javni uvid na oglasnoj ploči                                                                 (izlogu sale za vjenčanje) i                                                                  prostorijama MZ.-         04.12. – 06.12.2018. ..................  konsultacije sa Nosiocem izrade                                                                 Plana od 12,00-14,00 h u                                                                 prizemlju zgrade „Prostor“-a                -         06.12.2018. u 18,00 h ................  Javna rasprava održaće se u                                                                 prostorijama MZ „Banlozi“.                                                                     Pozivaju se svi zainteresirani                                                                 građani da prisustvuju javnoj                                                                 raspravi. -         06.12. –  13.12.2018.  ................ dostavljanje primjedbi i sugestija                                                                 Službi za urbanizam u                                                                             pismenoj formi putem pisarnice.     -         od 13.12.2018.  ........................... obrada svih prispjelih primjedbi                                                                 (opravdane primjedbe ugrađuju se                                                                 u Plan, a za neosnovane daje se                                                                 pismeno obrazloženje).                                                                   

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave