Ejubović Malik (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

Vijećničko pitanje o stanju parking prostora u Novoj Zenici Obrazloženje: Obraćam Vam se sa pitanjem da li je Javno preduzeće obilježilo parking prostore u ulici Aska Borića u mjesnoj zajednici Nova Zenica? Naime, ispred određenih privrednih subjekata primijećeno je da su obilježena parking mjesta koja građanima ne izgledaju kao uobičajena parking mjesta koja obilježava javno preduzeće. S tim u vezi, postoji sumnja da se radi o samoinicijativno obilježenim prostorima. Također, primijećeno je da određeni broj privrednih subjekata zauzima parking prostore raznim reklamama, žardinijerama i sličnim predmetima, te shodno tome molim odgovor na pitanje da li je Javno preduzeće dalo koncesiju na ta parking mjesta i da li se ista mogu rezervisati na neki drugi način?

Odgovor

Pitanje je proslijeđeno JP Parking servis d.o.o. Zenica i Službi za inspekcijske poslove. Odgovor JP Parking servis d.o.o. Zenica: JP "Parking servis" d.o.o. Zenica ne upravlja parking prostorom u ulici Aska Borića u mjesnoj zajednici Nova Zenica, pa slijedom toga nije moglo dati koncesiju na ta parking mjesta ili rezervaciju na neki drugi način. Odgovor Službe za inspekcijske poslove: Komunalni inspektori Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica u posljednjih mjesec dana pored svoga redovnog posla provode i aktivnosti na lociranju i dokumentovanju svih prepreka (kalote, žardinjere, metalni fiksirani stubići, metalne preklopne prepreke, razapeti lanci, betonski i granitni ivičnjaci, kamenje i sl.) postavljenih na dijelove javnih površina (travnjaci, trotoari, staze, parking mjesta i sl.) na kojima je vršeno postavljanje pokretnih reklamnih panoa na trotoare, ocrtavanje znakova zabrane parkiranja kao i obilježavanje parking prostora na trotoarima a sve bez odobrenja nadležne Službe za urbanizam Grada Zenica. Za mjesec septembar planirano je da komunalna inspekcija Službe za inspekcijske poslove u inspekcijskom postupku uklanjanja svih nelegalno postavljenih prepreka kao i uklanjanje svih natpisa i oznaka ocrtanih na javnoj površini na dijelovima javne površine na cjelokupnom području Grada Zenica, izvrši prinudno izvršenje uklanjanje svih protivpravno postavljenih predmeta prekršaja, sa sankcionisanjem svih vlasnika/investitora koji su izvodili nelegalne radnje. Na dijelu ulice dr. Abdulaziza Aska Borića do br. 35 već je zadokumentovano postavljanje dva preklopna panoa i ocrtavanje parking prostora na trotoaru. Protiv vlasnika panoa već su pokrenuti inspekcijski upravni postupci i izdati su prekršajni nalozi i isti će biti predmetom prinudnog uklanjanja ukoliko se subjekti nadzora ne budu pridržavali rješenja komunalnog inspektora. Za površine koje su ocrtane kao parking prostori nisu se mogli utvrditi investitori, odnosno lica koja su počinila prekršaje, te će navedene površine biti prefarbane u prinudnom izvršenju kada se budu prinudno uklanjale sve prepreke bez odobrenja nadležne službe.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative