Ejubović Malik (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Inicijativa za uvođenje mobilne naplate parkiranja OBRAZLOŽENJE: Grad Zenica je jedan od najvećih gradova u Bosni i Hercegovini sa više stotina parking mjesta kojima upravlja Javno preduzeće “Parking servis”. Naplata na istima se vrši putem fizičke naplate od strane radnika preduzeća ili putem automatizovanih aparata i sistema koji su postavljeni na odgovarajućim parking mjestima. Neosporna je činjenica da je to na određeni način limitirajuće za građane u smislu planiranja boravka na navedenim parking prostorima, kao i da može doći do prekoračenja parking vremena iz različitih razloga na koje građani ne mogu uticati, a što automatski dovodi do njihovog kažnjavanja. Također, činjenica je da je Zenica jedini veći grad u Bosni i Hercegovini koji ne vrši mobilnu naplatu parking prostora. Budući da već postoje izrađene aplikacije za isto, mišljenja sam da se Zenica, kao ozbiljan grad, može i mora priključiti sistemu mobilne naplate parkinga čime će se olakšati svakodnevne aktivnosti našim građanima, te poslovnim subjektima i drugim licima koja posjećuju Zenicu.

Odgovor

Dana 22.01.2021. godine u prostorijama JP “Parking servis” d.o.o. Zenica zaprimljena je inicijativa-mišljenje-traži se broj: 01-45-1005/21 od 08.01.2021.godine, vijećnika Malika Ejubovića, koji predlaže da se uvede naplata parkiranja putem mobilne aplikacije. U skladu sa svojom nadležnošću JP “Parking servis” d.o.o. Zenica dostavlja sljedeći odgovor: JP “Parking servis” d.o.o. Zenica obavještava podnosioca inicijative da je članom 18. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima (“Službene novine Grada Zenica” broj :5/18) predviđena mogućnost naplate putem mobilnog telefona. Početkom primjene odluke biće uvedena i SMS naplata parkiranja.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative