Nacrt Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Zenica


Nacrt Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Zenica upućuje se na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana od dana održavanja sjednice. Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Odluke mogu se dostaviti Službi civilne zaštite Grada Zenica, Trg BiH br. 6, 72 000 Zenica, najkasnije do 02.03.2021. godine, zaključno s navedenim danom.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave