Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01. – 31.12.2023. godine


Tekst Nacrta Programa rada Gradskog vijeća za period 01.01.-31.12.2023. godine  upućuje se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća Zenica. Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Stručnoj službi Gradskog vijeća najkasnije do 13.01.2023. godine. Prilog:
1. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2023. godine i upućivanju na javnu raspravu, broj: 01-45-26751/22 od 29.12.2022. godine,
2. Tekst Nacrta Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 01.01.-31.12.2023. godine.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave