Javna rasprava o Nacrtu izmjene Regulacionog plana „Centar II“ održaće se u utorak 10.12.2019. godine, s početkom u 18,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6. Gradsko vijeće Zenica na 44. sjednici održanoj dana 28.11.2019. godine donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta izmjene Regulacionog plana „Centar II“ i upućivanju na javnu raspravu u trajanju od 20 dana. U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju Prijedloga izmjene Regulacionog plana „Centar II“, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata i Programu i planu aktivnosti za izradu Regulacionog plana, pozivamo sve građane da prisustvuju Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju istog. Javna rasprava će se održati prema Programu javne rasprave od 02.12. do 22.12.2019. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „JAVNA RASPRAVA“.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave