Pisane primjedbe, prijedlozi i sugestije dostavljaju se Službi za finansije najkasnije do
10. decembra 2018. godine, zaključno sa zadnjim navedenim danom.

Zadnje javne rasprave

Pogledaj sve javne rasprave