Kapković Alen (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Inicijativa za postavljanje kanti za odlaganje otpada: Postavljanje trajnih i privremenih mjesta za odlaganje (i razdvajanje) smeća (otpada) u centru Nemile, duž ulice Patriotske lige i na putu koji vodi do škole i oko stadiona NK Nemila, (Doglodska ulica). Napraviti mjesta za odlaganje otpada (betonirati) u blizini stadiona NK Nemila te na još nekoliko lokacija u čitavoj MZ Nemila, kako bi stanovnici imali mjesto odlaganja otpada od sagorijevanja iz peći centralnog grijanja. Zabraniti i postaviti table sa zabranom odlaganja otpada u Nemilskoj i Orahovičkoj rijeci. Ova mjesta su detektovana kao najviše onečišćeni dio u Nemili. Obrazloženje Cilj: smanjenje otpada na ulicama, smanjenje opasnosti od zaraze i podizanje svijesti građana o važnosti odlaganja otpada na za to predviđena mjesta. Razlozi: 1) zagađenost životne sredine otpadom je veliki problem u MZ Nemila, 2) stanovnici Nemile nemaju predviđeno mjesto za odlaganje otpada na javnim površinama, 3) duž puta do škole ne postoje predviđena mjesta za odlaganje smeća, 4) smeće na javnim površinama u Nemili se odlaže u razne rupe, zabačena mjesta, jarak pored pruge, riječna korita i po cesti.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: U vezi sa Vašom inicijativom kojom se traži da se na području MZ Nemila postave kante za odlaganje otpada u centar Nemile, betoniraju mjesta za odlaganje otpada i postave table sa zabranom odlaganja otpada u Nemilskoj i Orahovičkoj rijeci obavještavamo Vas o sljedećem: U skladu sa odredbama Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Zenica", broj: 7/11) posude za otpad nabavlja i održava nadležno preduzeće (ALBA Zenica d.o.o. Zenica). Što se tiče posuda za ručni otpad, tačan broj posuda koje se prazne ugovoren je u godišnjem ugovoru sa ALBA Zenica d.o.o. Zenica. U skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, prijedlog za povećanje posuda za ručni otpad bit će razmotren u sklopu pregovora sa ALBA Zenica d.o.o. Zenica za narednu godinu. Što se tiče odlaganja otpada od sagorijevanja peći, za iste je potrebno da domaćinstva zaključe poseban ugovor o prikupljanju i odvozu obzirom da je u posude za komunalni otpad zabranjeno, između ostalog, bacati žeravicu ili vrući pepeo. Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je uputila inicijativu za provođenje procedure javne nabavke za nabavku tabli upozorenja za neispravno odlaganje otpada jer istih trenutno nema na stanju. Nakon provedbe procedure javne nabavke pojedinačni zahtjevi mjesnih zajednica za dodjelu razmotrit će se prema prioritetu i ugroženosti lokaliteta.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative