Kapković Alen (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Dana 20.05.2021. godine održan je sastanak sa članovima i simpatizerima Udruženja građana MNK Drugari Zenica. Na sastanku se razgovaralo o više tema, a kao prioritet izražena je potreba da se u što skorije vrijeme postave reflektori na terenu za mali nogomet koji se nalazi u okviru sportsko-rekreativnog centra Kamberovića polje koji je u nadležnosti JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata u Zenici. Naime, udruženje ima redovno okupljanje više puta u sedmici, kroz druženja i treninge te u ljetnom periodu kada su velike vrućine imaju potrebu za noćne aktivnosti za koje su neophodni reflektori. Uzimajući u obzir da se na SRC Kamberovića polje na terenima za košarku i odbojku već nalaze reflektori smatram da uz minimalna ulaganja nije neizvodivo da se postave i na terenu za mali nogomet. Predstavnici udruženja MNK Drugari Zenica su skupili 50 potpisa svojih članova koji se nalaze u prilogu ove inicijative. Takođe imaju preko 200 potpisa građana Zenice simpatizera MNK Drugari. Molim nadležne službe da u pisanoj formi dostave odgovor.

Odgovor

Inicijativa je dostavljena na odgovor.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative