Kapković Alen (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 06.01.2021. godine vijećnik Alen Kapković postavio je vijećničko pitanje u pisanoj formi kojim se traži informacija o fazi izrade projektne dokumentacije za vodovod Stara Nemila u MZ Nemila koje glasi: „U kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije vezano za vodovod Stara Nemila u MZ Nemila. Posljednja informacija jeste da su predstavnici službe dana 09.07.2020. godine izvršili djelimični obilazak terena gdje je ustanovljeno da se ide u izradu projektne dokumentacije. Ovo je prioritet prvog reda za kompletnu MZ Nemila. Postojeći vodovod star je preko 50 godina te dolazi do konstantnog oštećenja na istom pri čemu je odbor za vodu primoran na dodatne troškove kao i redukcije vode. Do današnjeg dana nemamo nikakvu povratnu informaciju, te Vas najljubaznije molim da se postupak ubrza.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Dopisom broj: 09-49-16404/20 od 21.08.2020. godine od Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o., tražena je ponuda za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije vodovoda Stara Nemila. Dana 28.01.2021. godine u skladu sa navedenim zahtjevom dostavljena je Urgencija projektantu, te Vas obavještavamo da će se nakon prijema ponude i potpisivanja Ugovora o pružanju usluga, pristupiti izradi projektne dokumentacije. Napominjemo da je zakonska obaveza korisnika vodovoda da isti održavaju u funkcionalnom stanju odnosno da obezbijede sredstva potrebna za normalno funkcionisanje vodovoda.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative