Kapković Alen (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

U skladu sa članom 119. Poslovnika Gradskog vijeća, a u ime mještana MZ Nemila i MZ Orahovica, postavljam sljedeće vijećničko pitanje: U čijoj nadležnosti i ko je odgovoran za održavanje pumpe koja je ugrađena da reguliše nivo vode u podvožnjaku koji povezuje MZ Nemila i MZ Orahovica. Imamo situaciju da prilikom svake kiše dolazi do problema sa rastom nivoa vode koja onemogućava normalno funkcionisanje saobraćaja za oko cca 5000 stanovnika sa područja ove regije, što otežava uslove za normalan život. Bitno je napomenuti da se reaguje što hitnije iz razloga što nam dolazi period kiša i snijegova, gdje ovaj problem postaje svakodnevnica.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Prije desetak godina Gradska uprava je uložila znatna materijalna sredstva u izgradnju pumpnog postrojenja za odvodnju oborinskih voda podvožnjaka Nemila. Pumpno postrojenje je u proteklom periodu radilo bez većih problema, izuzev u ekstremnim uslovima (velika količina padavina u jedinici vremena) kada nivo rijeke Bosne blokira izlijevanje vode oborinske kanalizacije. Za takve uslove postoji betonsko nadvišenje za prolaz putničkih automobila. Služba je u više navrata pokušala da riješi predmetno pitanje, na način da se izgradi prelaz preko željezničke pruge, kao trajno rješenje, ali nikada nije dobila dozvolu od JP Željeznice FBiH. Dana 29.12.2020. godine predstavnici Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove zajedno sa predstavnikom JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica izvršili su obilazak predmetne lokacije i sačinili informaciju na osnovu koje je Služba izdala nalog za hitnu sanaciju pumpnog postrojenja, čišćenja mulja i dovodnog odnosno potisnog cjevovoda. U narednom periodu planirane su aktivnosti na organizaciji redovnog održavanja pumpnog postrojenja i cjevovoda, a u toku su pojačane mjere inspekcijskog nadzora zbog stalne pojave nelegalnih priključenja fekalne kanalizacije u oborinsku, što dovodi do čestih zastoja pumpi.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative