Skopljak Mirzeta (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

U skladu sa članom 120. Pravilnika o radu Gradskog vijeća Zenica postavljam vijećničko pitanje vezano za rekonstrukciju regionalnog puta R 413a (Čajdraš-Ovnak), a odnosi se na rekonstrukciju I faze Čajdraš-Lokvine. Obrazloženje: Kantonalna direkcija za ceste ZDK i izvođač radova su potpisali Ugovor o rekonstrukciji puta Čajdraš-Ovnak 2018. godine. Dogovorena je rekonstrukcija I dionice čajdraš-Lokvine sa kružnim tokom u Čajdrašu u dužini oko 2 kilometra, sredstva su obezbjeđena u visini oko 1 milion KM. Dana 22.02.2019. godine je počela izgradnja navedene dionice sa rokom izvođenja radova od šest mjeseci. Međutim, stanje na terenu, kao što je poznato javnosti, je drugačije i urađeno je oko 1000 metara puta. Pitanje glasi: Zbog čega nije završena rekonstrukcija I faze regionalnog puta Čajdraš-Lokvine i šta je sa sredstvima namijenjenim za rekonstrukciju?

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Obzirom da se radi o regionalnoj cesti R 413-a Čajdraš-Ovnak, dionica Čajdraš-Lokvine, Grad Zenica, odnosno Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove nije upravitelj iste, pa samim time ni investitor predmetnih radova na rekonstrukciji te ceste. Upravitelj navedene regionalne ceste je Kantonalna direkcija za ceste ZDK. Shodno navedenom, nismo u mogućnosti dostaviti odgovor na predmetno vijećničko pitanje.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative