Skopljak Mirzeta (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 6.sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 04.02.2021.godine, vijećnik Mirzet Skopljak podnio je inicijativu za rješavanje prioriteta Mjesne zajednice „Lokvine“. Obrazloženje: „Dana 26.01.2021.godine na poziv mještana MZ Lokvine održali smo sastanak na kojem su mi ukazali na prioritete ove MZ čije je rješavanje neophodno u cilju postizanja boljih uslova života. Najznačajniji prioriteti ove MZ su:-Rješavanje trenutnog načina vodosnabdijevanja -Izrada projektne dokumentacije za izgradnju stadiona, tj. dječijeg igrališta -Izmještanje ambulante u prizemlje zgrade gdje se nalaze prostorije MZ i odjeljenje BH Pošte Zenica -Putna infrastruktura u naseljima Visokovci, Obrenovci, put od sela Lazići prema Kozarcima i put u ul. Habiba Čupovića kod stare džamije - Problem vodosnabdijevanja pitkom vodom nastaje u proljetnom i ljetnom periodu kada, po mišljenju mještana, dolazi do nestanka vode usljed nekontrolisane i neracionalne potrošnje pitke vode od strane određenih pojedinaca. Neophodna je pomoć nadležnih službi koje bi Savjetu MZ odnosno Odboru za vodu ukazali na potrebu primjene Odluke Gradskog vijeća iz 2020. godine o načinu upravljanja mjesnim vodovodima gdje je precizirano djelovanje Odbora za upravljanje i održavanje vodovoda, plaćanje vode, sankcije za one koji ne plaćaju kao i za one koji nekontrolisano troše vodu, pogotovo u sušnim vremenima. Pored ovoga, mogla bi se se razmotriti ideja o alternativnom načinu dopune količine vode u navedenom preiodu (npr. dopuna kapaciteta vode sa Vjetrenica korištenjem vode Kruščica koja je udaljena 1,5 km) - Izgradnja projektne dokumentacije za izgradnju stadiona na prostoru MZ Lokvine. MZ Lokvine posjeduje zemljište u naselju Luke, broj parcele KČ 305/1 koja je u vlasništvu MZ , te upućujem molbu nadležnoj službi da uputi zahtjev JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica u vezi izrade projektne dokumentacije. -Izmještanje ambulante u prizemlje zgrade gdje se nalaze prostorije MZ i odjeljenje BH Pošte Zenica. Ambulanta je smještena na drugom spratu, nema lifta i otežan je pristup starijim osobama i osobama sa invaliditetom. Mještani traže izmještanje ambulante u prizemlje postojećeg objekta. Putna infrastruktura u većini naselja ove mjesne zajednice zahtijeva rekonstrukciju i to u naseljima Visokovci, Obrenovci, put od sela Lazići prema Kozarcima i put u ul . Habiba Čupovića kod stare džamije. Dužina navedenih puteva je oko 400m. Nadam se da će se pristupiti rješavanju navedenih prioriteta, a u cilju poboljšavanja uslova života u MZ Lokvine.“

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Vodovod Kotlovac sa kojeg se snabdijeva najveći dio mjesne zajednice Lokvine, svojim kapacitetom uz racionalnu upotrebu može zadovoljiti potrebe korisnika uz veoma male redukcije u proljetnom i ljetnom periodu.Trenutno se radi proširenje gradske vodovodne mreže nakon čega se izvršiti priključenje naselja Grm i i Luke na isti što će stvoriti pretpostavke da se ostala naselja kvalitetno riješe snabdijevanjem vodom za piće. Odlukom o mjesnim vodovodima na području Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica broj: 6/20) definisana su prava i obaveze Odbora i korisnika kao i nadzor nad provedbom odluke i kaznene odredbe za prekršaje i nepostupanje po odredbama odluke, a Služba je na raspolaganju za svaki vid saradnje i pomoći istim. Vezano za zahtjev za rekonstrukciju putne infrastrukture, obavještavamo Vas da je kao i prethodnih godina planirano da Gradonačelnik sa resornim Službama izvrši obilazak mjesnih zajednica u cilju utvrđivanja prioriteta istih za 2021. godinu, na osnovu čega će se , u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima sačiniti Plan ulaganja u putnu infrastrukturu u 2021. godini, koji će u konačnici biti dostavljeni Gradskom vijeću na usvajanje. Ostali zahtjevi nisu u nadležnosti ove službe.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative