Skopljak Mirzeta (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 11.01.2021. godine, vijećnik Mirzet Skopljak podnio je inicijativu za nastavak izgradnje puta Stranjani-Gradište preko Strnokosa. „Kao što je poznato, Gradska uprava je u 2020. godini počela sa izgradnjom puta Stranjani-Gradište preko Strnokosa (urađeno je oko 1.100 metara), a preostalo je oko 1.000 metara kako bi se u potpunosti spojile ove dvije mjesne zajednice. Ovaj put je od velikog značaja za skoro sve mjesne zajednice Kočevskog sliva jer je alternativni put Regionalnom putu Zenica-Ovnak. Potpuna izgradnja ovog puta bi olakšala i ubrzala saobraćajnu komunikaciju, mogao bi se koristiti u vrijeme elementarnih nepogoda i nesreća na Regionalnom putu i povećao bi izgradnju stambenih objekata u tom dijelu. Mještani MZ Stranjani i MZ Gradište su izrazili želju za nastavkom izgradnje ovog puta, te se nadaju da će doći do realizacije istog.

Odgovor

Kao i prethodnih godina, planirano je da Gradonačelnik sa resornim službama izvrši obilazak mjesnih zajednica u cilju određivanja prioriteta istih za 2021. godinu, na osnovu čega će se, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, sačiniti Plan ulaganja u putnu infrastrukturu u 2021. godini, koji će u konačnici biti dostavljen Gradskom vijeću na usvajanje.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative