Skopljak Mirzeta (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 11.01.2021. godine, vijećnik Mirzet Skopljak podnio je u pisanoj formi inicijativu za izgradnju objekta u MZ Pojske, u kojem bi bile smještene ambulanta sa apotekom i prostorije ove mjesne zajednice koja glasi: Na osnovu člana 120. Pravilnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za izgradnju ambulante sa apotekom i prostorije za potrebe mjesne zajednice Pojske. Obrazloženje: MZ Pojske spada u veće mjesne zajednice koja broji nekoliko naselja sa oko 2.000 stanovnika i ideja o ovom projektu datira još od 2005. godine (postojalo je zemljište predviđeno za izgradnju, urbanistička saglasnost, kao i idejni projekat). Nažalost, zbog različitih razloga ta ideja nije nikad zaživjela. Kada su u pitanju prostorije mjesne zajednice ova MZ trenutno koristi prostorije OŠ „Ahmed Muradbegović“ i to je ujedno prostor za sve društvene aktivnosti (sastanci, druženja i treninzi). Što se tiče zdravstvene zaštite mještani MZ Pojske, MZ Vrselje su tenutno korisnici ambulante u Stranjanima koja je udaljena nekoliko kilometara. Pored njih, korisnici su i mještani Stranjana, broj pacijenata je veliki i često moraju da čekaju na svoj termin i pružanje medicinske usluge. Izgradnja ovog objekta bi riješila dugogodišnje probleme mještana kada je u pitanju zdravstvena zaštita i općenito društvene aktivnosti. Predlažem da se za tekuću godinu iz Budžeta Grada Zenice izdvoje sredstva za realizaciju ove inicijative jer je ovo, zaista, želja i prioritet svih mještana MZ Pojske.

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti u saradnji sa JU Dom zdravlja Zenica u tekućoj godini provodi dva projekta koja se tiču kapitalnih ulaganja u zdravstvo i to rekonstrukciju i nadogradnju ambulante porodične medicine sa apotekom i mjesnom zajednicom Janjići, te izgradnju novog objekta porodične medicine sa apotekom i mjesnom zajednicom Lukovo polje za što su planirana sredstva u Budžetu za 2020. godinu i 2021. godinu, te samim tim navedenu Inicijativu iz gradskog budžeta nije moguće realizovati u tekućoj budžetskoj godini. Osim navedena dva projekta u Budžetu Grada Zenica za tekuću godinu nisu planirana sredstva za druge projekte kapitalne infrastrukture iz oblasti zdravstva. Napominjemo, Služba je navedenu inicijativu proslijedila i JU Dom zdravlja Zenica, a izjašnjenje će nakon što bude dostavljeno Službi biti proslijeđeno i vijećniku. Odgovor JU "Dom zdravlja" Zenica: Dana 26.01.2021. godine JU „Dom zdravlja“ Zenica dobila je Vaš akt br. 07-44-1026/21 od 22.01.2021. godine, u prilogu kojeg ste nam dostavili na izjašnjenje inicijativu vijećnika Mirzeta Skopljaka. Vezano za Vaš navedeni akt, upoznajemo Vas da je JU „Dom zdravlja“ Zenica uradila projekat izgradnje Ambulante porodične medicine u Pojskama. U toku je postupak za izdavanje odobrenja za građenje za Ambulantu porodične medicine u Pojskama koji se sprovodi u Službi za urbanizam Grada Zenica. JU „Dom zdravlja“ Zenica će sa svoje strane preduzeti sve što je u mogućnosti kako bi u skladu sa uslovima finansijskog poslovanja u složenim uslovima epidemije COVID-a realizovala projekat izgradnje Ambulante porodične medicine u Pojskama.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative