Purić Elvir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 6. sjednici Gradskog vijeća održanoj 04.02.2021. godine uputio sam inicijativu prema Elektrodistribuciji Zenica , a na zahtjev mnogih mještana MZ Orahovica, tačnije dijela pomenute MZ…BABIĆI i RAJČEVIĆI. Već neko vrijeme mještani imaju probleme sa snabdijevanjem električnom energijom preko ovog trafoa za koji se sumnja da ima određenih nedostataka…kvarova…da nije odgovarajućeg kapaciteta kako bi se bez problema ova dva mjesta snabdijevala el. energijom. Pomenuti trafo je instaliran na ovaj lokalitet prije nekih cirka 30-ak godina za potrebe domaćinstava koja su tada koristila el. energiju preko ovog uređaja. U međuvremenu naselje se širilo te samim tim svi novoizgrađeni objekti su se priključivali na naponsku mrežu i tako dodatno opterećivali pomenuti trafo koji to prema informacijama mještana ne može podnijeti. Još bitna informacija je da je pomenuti trafo bio devastiran u toku rata (ukradeno ulje) pa se sumnja da nije nikad adekvatno popravljen. Redovno u proteklih nekoliko godina u noći prije Bajrama, dakle kad se poveća potrošnja el. energije i kad se optereti trafo (uključe se…bojleri…rerne…fenovi…pegle) mještani ostaju bez snabdijevanja el. energijom u tom slučaju dežurna ekipa iz Elektrodistribucija dežura kod trafoa te naizmjenično uključuje npr. sahat vremena BABIĆE zatim sahat vremena RAJČEVIĆE. Zbog svega gore navedenog tražim i zahtijevam od Elektrodistribucije Zenica, a u ime mještana gore pomenutih dijelova MZ ORAHOVICA, da pošaljete stručnu ekipu da utvrdi šta je tačno problem te da se isti sanira kako mještani ne bi trpili zbog tog nekog kvara, a redovno plaćaju račune.

Odgovor

Odgovor JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica: PJD Zenica je u proteklom periodu na transformatorskoj stanici STS-Z 100 Orahovica-Babići 10/0,4 kV izvršila zamjenu energetskog transformatora. Montiran je energetski transformator nazivne snage 250 kVA. Preostalo je još da se izvrši rekonstrukcija niskonaponskog ormara na pomenutoj transformatorskoj stanici. U narednom periodu će PJD Zenica izvršiti i rekonstrukciju NNO-a na STS-Z 100 Orahovica-Babići 10/0,4 kV i time će problem kupaca električne energije na TP-u Orahovica-Babići biti riješen.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative