Purić Elvir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 3.sjednici Gradskog vijeća održanoj 06.01.2021.godine uputio sam inicijativu za sanaciju dijela puta Nemila – Orahovica kod Nemilskog bazena kao i izgradnju dva potporna zida u MZ ORAHOVICA i to jedan u Kovačevićima i jedan u Babićima – Marinovac. Sancija ovog dijela puta ne iziskuje velika sredstva radi se o samo 30 kvadratnih metara puta koji bi trebalo hitno sanirati jer predstavlja veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju. Svi koriste jednu saobraćajnu traku jer je druga potpuno devastirana a sve se to nalazi na ne preglednom dijelu puta u krivini i na mostu. Urušavanje dva potporna zida prije nekoliko godina dovelo je do znatnog potkopavnja jedne saobraćajne trake na oba lokaliteta na putu Nemila – Orahovica te sužavanje istog koje znatno otežava normalno odvijanje saobraćaja. I na ovaj problem sam ukazivao nekoliko puta, nikad ništa nije poduzeto. Opravdana je zabrinutost mještana ove MZ kao i pozivi i zahtjevi da se ovi infrastrukturalni problemi riješe u što krećem roku. Stoga i ja kao viječnik koristim moje pravo i obavezu da pozovem i gradonačelnika i nadležne gradske službe da rješavanju ovih problema pristupe ozbiljno i sistematično.

Odgovor

Ostala vijećnička pitanja i inicijative