Purić Elvir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 06.01.2021.godine uputio sam inicijativu prema JP Ceste Federacije BiH da pozovu izvođača radova da adekvatno osiguraju i osvijetle radilište na petlji Blatuša. Zbog sve učestalijih saobraćajnih nezgoda i problema u normalnom odvijanju saobraćaja na ovom lokalitetu, naročito u večernjim satima a na zahtjev mnogih mještana Zenice, pozivam vas i zahtjevam, da se ovo radilište u što krećem roku, obezbijedi i osvijetli u skladu sa: - Zakonom o zaštiti na radu - Zakonu o bezbjednosti saobraćaja Molim vas da ovo shvatite ozbiljno te da se bavimo uzrocima potencijalnih nezgoda a ne posljedicama.

Odgovor

Ostala vijećnička pitanja i inicijative