Purić Elvir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 3. sjednici Gradskog vijeća održanoj 06.01.2021. godine uputio sam inicijativu prema JP Ceste Federacije BiH da pozovu izvođača radova da adekvatno osiguraju i osvijetle radilište na petlji Blatuša. Zbog sve učestalijih saobraćajnih nezgoda i problema u normalnom odvijanju saobraćaja na ovom lokalitetu, naročito u večernjim satima, a na zahtjev mnogih mještana Zenice, pozivam vas i zahtjevam, da se ovo radilište u što kraćem roku, obezbijedi i osvijetli u skladu sa: - Zakonom o zaštiti na radu - Zakonom o bezbjednosti saobraćaja Molim vas da ovo shvatite ozbiljno te da se bavimo uzrocima potencijalnih nezgoda a ne posljedicama.

Odgovor

Odgovor JP Ceste Federacije BiH U toku su radovi na demontaži starih, odnosno postojećih i ugradnji novih stubova rasvjete na petlji Blatuša. Zbog navedenih radova, privremena javna rasvjeta je morala biti ugašena. Do ponovnog uspostavljanja rekonstruisane javne rasvjete na petlji, Izvođač radova je poduzeo potrebne aktivnosti i obezbijedio privremenu gradilišnu rasvjetu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative