Purić Elvir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 28.01.2021. godine vijećnik Elvir Purić podnio je inicijativu za rekonstrukciju/sanaciju društvenog doma u Puhovcu. Na prijedlog Saveta MZ Puhovac i mog ličnog uvida u stanje ovog društvenog doma podnosim INICIJATIVU za rekonstrukciju/sanaciju Mjesnog doma u Puhovcu. Obrazloženje: Mjesni dom Puhovac je rađen sedamdesetih godina od sredstava mjesnog samodoprinosa mještana Puhovca. Vremenom je ovaj dom oronuo, sa krovom koji prokišnjava i oštećenom krovnom konstrukcijom, salonit je na više mjesta ispucao, stari drveni prozori ne služe više pravoj svrsi sa oštećenom drvenarijom, zastarjelim željeznim vratima, zastarjelom i oštećenom binom, PVC poločicama koje se odvajaju od stropa i poda itd. Prošle godine su od strane gradske uprave rađene rekonstrukcije društvenih domova u ruralnim područjima grada, što apsolutno podržavam. Mještani Puhovca su se nadali da će prošle godine doći red i izvršiti ovu rekonstrukciju/sanaciju, obzirom da je ovaj Dom pokriven salonitom, koji je kancerogen i uzročnik veoma teškog oboljenja. Mislim da ovakvi domovi trebaju biti prioritet u sanaciji, adapataciji ili rekonstrukciji. Takođe sam uvidio i da su rekonstruisani neki domovi koji su bili pokriveni crijepom. Želim vjerovati da je to bio manjak dobijenih informacija sa terena, a ne namjera gradske uprave. Kako sam upoznat, sanacija ovog društvenog doma je u godišnjim planovima MZ svake godine u prioritetima te su u 2020-toj godini, pored dostavljanja potreba i prioriteta, te zahtjeva, samoinicijativno tražili ponudu za sanaciju kompletnog krova sa olucima bez rešme kako bi zaštitili dom od ubrzanog propadanja. Ponuda je dobijena od firme Neimari i iznosi 10 821 KM. Možete uzeti u obzir ovu ponudu a možete uraditi i drugi predmjer radova i dobiti ponudu za kompletnu sanaciju, što je bolje. Napominjem da se u ovu MZ od strane gradske uprave u posljednje 4 godine ništa značajno nije uložilo te je to potrebno ispraviti i pokazati da Grad sve stanovnike i područja grada ravnopravno tretira.

Odgovor

Odgovor Službe za privredu i upravljanje razvojem: Na području grada Zenica se nalazi ukupno 48 društvenih domova. Gradska uprava je tokom 2020. godine realizovala aktivnosti na djelimičnoj ili potpunoj rekonstrukciji 16 društvenih domova, a za koje je iz Budžeta Grada Zenica utrošeno 337.838,16 KM. Služba za privredu i upravljanje razvojem, koja od 2020. godine vodi poslove rekonstrukcije i investicionog održavanja društvenih domova, kontinuirano provodi aktivnosti na izradi elaborata (predmjera i predračuna) za sve ostale domove koje je neophodno rekonstruisati u narednom periodu. Vrijednost građevinskih radova na 5 društvenih domova (Nemila, Babino, Kolići, Perin Han, Varda) za koju imamo pripremljenu projektnu dokumentaciju iznosi 548.233,31 KM. S obzirom da je u toku postupak utvrđivanja vlasništva nad dijelom društvenog doma Puhovac, a koji je pokrenula firma „Poljopromet“ d.o.o. Zenica, nismo u mogućnosti da pokrenemo aktivnosti na rekonstrukciji objekta do okončanja postupka koji se vodi pred drugostepenim organom. Služba za privredu i upravljanje razvojem će pokrenuti aktivnosti za izradu elaborata (predmjer i predračun) za rekonstrukciju krova oko kojeg nema spora glede vlasništva. Obim poslova na rekonstrukciji i investicionom održavanju društvenih domova u 2021. godini će biti uslovljen budžetskim sredstvima koja će biti opredjeljena za ovu namjenu. U Nacrtu Budžeta koji je usvojen na 6. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 04.02.2021. godine predviđena sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora i društvenih domova iznose 200.000,00 KM. Također, u 2021. godini će se okončati radovi na društvenim domovima u Donjoj Gračanici i Stranjanima, koji su ugovoreni u 2020. godini, a čija vrijednost iznosi 111.379,44 KM.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative