Sjerotanović Edisej ()


Pitanje

Mještani MZ Nemila, ulice Patriotske lige pitaju kada će se realizovati izgradnja nove vodovodne mreže u ulici Patriotske lige? Naime, tokom 2014. godine uz saradnju sa TIKA organizacijom započeta je izgradnja bazena i vodovodne mreže u MZ Nemila. Projekat je u potpunosti realizovan u svim dijelovima MZ Nemila osim u ulici Patriotske lige iako su mještani navedene ulice učestvovali u izgradnji ravnopravno kao i svi drugi. Učešće u izgradnji se ogleda u plaćanju izvođača radova kao i plaćanju priključaka na novu vodovodnu mrežu. Molim da se odgovor dostavi u pisanoj formi.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Mještani MZ Nemila, ulica Patriotske lige realizaciju izgradnje nove vodovodne mreže u ulici Patriotske lige trebaju da riješe sa Odborom za upravljanje i održavanje vodovoda Nemila i rukovodstvom mjesne zajednice Nemila. Mjesna zajednica Nemila treba, u slučaju pozitivnog odgovora donijeti Odluku za izgradnju nove vodovodne mreže u ulici Patriotske lige. Ukoliko ovaj projekat postane prioritet za realizaciju u planovima mjesne zajednice, za potrebe izgradnje nove vodovodne mreže u ulici Patriotske lige potrebno je formirati Građevinski odbor za izgradnju vodovoda. Prava i dužnosti Građevinskog odbora vodovoda definisana su Odlukom o mjesnim vodovodima na području grada Zenica ("Službene novine Grada Zenica", broj: 6/20). Članom 6. definisan je način izbora Građevinskog odbora za izgradnju vodovoda, čije imenovanje potvrđuje mjesna zajednica. Članom 7. iste Odluke definisana su prava i dužnosti Građevinskog odbora. Nakon što Građevinski odbor za izgradnju vodovoda obezbijedi Rješenje o odobrenju građenja, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice može projekat kandidovati za izgradnju iz sredstava vodnih naknada za 2022. godinu.