Sjerotanović Edisej ()


Inicijativa

U skladu sa članom 119. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica kao vijećnik pokrećem inicijativu za: Asfaltiranje ili betoniranje dijela puta u naselju Lukovo polje Naime, grupa građana Lukovog polja i Bilimišća kao i drugi građani a koji koriste dio puta od kapije JP Grijanje do mosta u Lukovom polju, su se obratili vijećniku Ediseju Sjerotanoviću za pokretanje inicijative za asfaltiranje dijela neuslovnog dijela ulice u dužini cca 100 m čime bi se značajno skratio put mještanima Bilimišća koji imaju potrebu za odlazak u Lukovo polje ili Raspotočje. U razgovoru sa direktorom JP Grijanje potvrđena je opravdana potreba za korištenjem ovog dijela neuslovne saobraćajnice. Napominjem da je ista uništena i nikada nije vraćena u prvobitno stanje prilikom izgradnje zgrade MUP-a ZDK.

Odgovor