Sjerotanović Edisej ()


Inicijativa

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službene novine Grada Zenica br. 04/17), podnosim slijedeću: INICIJATIVU Za storniranje računa krajnjim korisnicima JP „Grijanje“ Zenica a koji se odnose na obračunski period april 2021. godinu i dostavljanje krajnjim korisnicima novih računa ili knjižnih obavijesti a sve u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju. OBRAZLOŽENJE JP „Grijanje“ Zenica je krajnjim korisnicima ispostavilo račune grijanja za mjesec april tekuće godine u cjelokupnom iznosu iako svi znamo da je isporuka toplotne energije zbog okončanja grejne sezone bila okončana. Medijski je bilo popraćeno da je gradonačelnik naložio JP „Grijanje“ Zenica da zbog izuzetno niskih temperatura u mjesecu aprilu hitno uspostavi distribuciju toplotne energije što znači da grijanje nije radilo. Shodno navedenom postavlja se pitanje zašto je kao obračunski period tretiran cijeli mjesec april? Ovakva praksa od strane JP „Grijanje“ Zenica je egzistirala i ranijih godina i nadam se da se slični propusti neće ponavljati. Na osnovu gore navedenog pokrećem inicijativu da se ispostavljeni sporni računi za mjesec april 2021. godine storniraju te da se u skladu sa Zakonom o finansijskom poslovanju, krajnjim korisnicima sačine knjižne obavijesti o stvarnom zaduženju umanjene za broj dana koliko grijanje nije radilo.

Odgovor

Postupajući po inicijativi samostalnog gradskog vijećnika Ediseja Sjerotanovića za storniranje računa za mjesec april 2021. godine, Javno preduzeće "Grijanje" d.o.o. Zenica dostavlja mišljenje, kako slijedi: Isporuka toplotne energije je bila kontinuirana u periodu od 01.04.2021. do 15.04.2021. godine i račun grijanja je ispostavljen za 15 dana zagrijavanja za potrošače koji plaćaju račune samo u sezoni 2020/2021, dok za potrošače koji sezonu grijanja 2020/2021 plaćaju na 12 mjeseci matematički je obračunat jednak iznos ali raspoređen na odgovarajući period. Javno preduzeće Grijanje d.o.o. Zenica prilikom obračuna usluge zagrijavanja, u skladu sa Odlukom o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora Grada Zenice u sezoni grijanja 2020/2021. godine broj 8234/20 od 30.06.2020. godine, koristi dva načina obračuna. Prvi način obračuna je dvanaestomjesečni prema cijeni od 0,03945 KM/m2 dnevno za period od 01.07.2020. do 30.06.2021. godine, dok je drugi način obračuna prema cijeni od 0,07869 KM/m2 dnevno za period od 15.10.2020. do 15.4.2021. godine. Umnoškom površine stana (m2), jedinične dnevne cijene i broja dana u mjesecu dobije se mjesečni iznos računa za zagrijavanje bez uračunatog PDV-a. Imajući u vidu dva pomenuta načina obračuna, na računima za mjesec april 2021. godine iskazan je obračunski period od 01.04.2021. godine zaključno sa 30.04.2021. godine kako bi se i potrošačima sa obračunom na 12 mjeseci obračunao iznos od 30 dana. Na zahtjev Gradonačelnika Grada Zenica u funkciji Skupštine Javnog preduzeća "Grijanje" Zenica sezona grijanja je produžena za 9 dana, a produžetak sezone nije fakturisan potrošačima koji grijanje plaćaju po zagrijavanoj površini na 12 mjeseci ili u sezoni grijanja. Obzirom na naprijed navedeno nismo u mogućnosti udovoljiti inicijativi vijećnika Ediseja Sjerotanovića.