Sjerotanović Edisej ()


Inicijativa

U skladu sa članom 119. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica kao vijećnik pokrećem inicijativu za: Asfaltiranje ili betoniranje puta u naselju Kahrimani zaseoku Golubinjski potok. Naime, grupa građana iz Kahrimana se obratila vijećniku Ediseju Sjerotanoviću sa zahtjevom za pokretanje inicijative da se u zaseoku Golubinjski potok uredi lokalni put u dužini cca 200 m jer je isti u jako lošem stanju i jedini je u MZ Topčić polje koji nije doveden u stanje svoje namjene. Veliki dio mještana u minulom periodu obratio se savjetu MZ Topčić Polje za rješavanje ovog pitanja, čak je bilo i u prioritetima ali nikad nije realizirano.

Odgovor