Šišić Ibrahim (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Podnosim inicijativu prema Gradonačelniku, javnim preduzećima i ustanovama u gradu Zenica da izvrše nabavku dodatnog broja AUTOMATSKIH VANJSKIH DEFIBRILATORA. Obrazloženje: Automatski vanjski defibrilatori predstavljaju jednostavne aparate koji se obavezno koriste u postupku oživljavanja ili kardio-respiratorne reanimacije kod pružanja prve pomoći osobama sa srčanim zastojem. Najčešći uzrok srčanog zastoja su tkz. poremećaji srčanog ritma, srčana odnosno ventrikularna fibrilacija ili treperenje) koji su uzrok srčanog zastoja u 70% slučajeva. Pravovremenom i ispravnom upotrebom ovih pametnih aparata od strane spasioca kao medicinskih laika znatno je poboljšano preživljavanje osoba sa zastojem rada srca. Grad Zenica već ima manji, ali nedovoljan broj ovih aparata na pojedinim lokacijama u gradu. Dodatna nabavka i dispozicija na mjesta u gradu sa većom koncentracijom ljudi povećava šansu za boljim preživljavanjem unesrećenih ili bolesnih. Kod nabavke aparata pozivam TVZE, Dom zdravlja, Kantonalni zavod za javno zdravstvo i druge institucije da promovišu edukaciju i pravilnu upotrebu aparata od strane većeg broja građana, posebno mladih u srednjim školama i na fakultetima.

Odgovor

Odgovor JU Gradska biblioteka Zenica: Biblioteka je smještena u neposrednoj blizini Hitne medicinske službe Zenica i do sada je imala samo pozitivna iskustva u ukazivanju tražene medicinske pomoći tako da smatramo kako nabavku za ovu ustanovu nije potrebno planirati. Međutim, bezrezervno podržavamo svaku inicijativu čiji je cilj očuvanja zdravlja i spašavanja ljudskih života, koja je došla od nadležnih zdravstvenih ustanova i slijedi primjere dobre medicinske prakse. U slučaju konkretnog prijedloga nabavke dodatnih automatskih vanjskih defibrilatora mišljenja smo da o stvarnim potrebama, količini i mjestima njihovog postavljanja treba odlučiti struka u saradnji sa gradskom upravom kao finansijerima eventualne nabavke. Odgovor JU Muzej Grada Zenice: JU Muzej Grada Zenice podržava inicijativu vijećnika Ibrahima Šišića, naročito ukoliko je riječ o lokacijama udaljenim od hitne pomoći, u slučaju infarkta, lokacijama poput srednjovjekovne tvrđave Vranduk. Primjedbe: Moramo imati u vidu kako ovdje nije riječ samo o nabavci defibrilatora. Prije svega moramo razmotriti koje preduzeće ili ustanova ih uopće treba. Treba odrediti i osoblje u preduzećima i ustanovama, koje će rukovati defibrilatorima, te zadužene zaposlenike uputiti na obuku u JU Dom zdravlja Zenica. Ne bismo ništa dobili sa defibrilatorima ukoliko nestručna osoba dokrajči posjetioca suočenog sa infarktom. Podsjećam kako je ovakav program opremanja preduzeća i ustanova defibrilatorima predlagan prije nekoliko godina, koliko se sjećam sedam i da problem oko nabavke opreme i obuke osoblja tada nisu riješeni. Odgovor JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica: U skladu sa svojom nadležnošću JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica obavještava podnosioca inicijative da je inicijativa pozitivna te da nema ništa protiv predložene nabavke uz napomenu da će JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica pružiti podršku pri realizovanju nabavke ukoliko se ukaže potreba. Odgovor JU „Dom zdravlja“ Zenica: JU „Dom zdravlja“ Zenica snabdjevena je sa dovoljnim brojem defibrilatora. Svako vozilo hitne medicinske pomoći ima defibrilator. Služba hitne medicinske pomoći, kao i ispostava navedene Službe u Nemili, također imaju defibrilator. JU „Dom zdravlja“ Zenica je upoznata da je Grad Zenica izvršio nabavku određenog broja defibrilatora za područje Grada Zenica, koji su postavljeni u zgradu Gradske uprave Zenica, Arenu, Tržnicu, te se po jedan defibrilator nalazi kod Vatrogasaca, u ambulanti Crkvice i ambulanti Potok. Grad Zenica radio je na projektu unapređenja korištenja defibrilatora na području Grada sa Udruženjem hitnih urgentnih medicinskih tehničara. JU „Dom zdravlja“ Zenica je spreman dati svoj doprinos kako bi se unaprijedilo zdravlje naših građana, u skladu sa projektima koji se budu na području Grada Zenica sprovodili. Odgovor JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica: Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica pozdravlja inicijativu vijećnika Šišić Ibrahima (SDA) i istu podržava. Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o. Zenica ima dva defibrilatora i trenutno zbog teške finansijske situacije nije u mogućnosti da odvoji sredstva za nabavku novih defibrilatora. Odgovor JU Centar za socijalni rad Zenica: Podržavamo sve inicijative gradskih vijećnika koje su usmjerene na postizanje većeg stepena sigurnosti naših građana i zaštitu njihovog zdravlja. JU Centar za socijalni rad Zenica nema mjerodavne ljudske resurse za procjenu postojanja potrebe nabavke dodatnih defibrilatora u Gradu Zenici, pa se shodno tome, ne možemo izjasniti o potrebi i opravdanosti nabavke dodatnog broja automatskih vanjskih defibrilatora. Odgovor JP Grijanje d.o.o. Zenica: U akcionom planu „Zeleni grad“ za Zenicu, koji je izrađen zahvaljujući sredstvima Federalnog ministarstva finansija Austrije i podršci Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), između ostalih tema obrađena je i problematika daljinskog grijanja u Zenici. Prema istom, potrebna su ulaganja od cca 100.000.000,00 (slovima: stotinu miliona) KM u narednom periodu čime bi se sistem daljinskog grijanja u Zenici doveo u tehnički prihvatljivo stanje. Obzirom da je izvor sredstava za realizaciju pomenute investicije nedefinisan, a imajući u vidu finansijsko stanje JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica, sa žaljenjem vas obavještavamo da nismo u mogućnosti da učestvujemo u donaciji nabavke predmetnih uređaja, niti u bilo kojem sličnom projektu, bez obzira na njihovu važnost za lokalnu zajednicu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative