Škaljo Namir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Dajem inicijativu za asfaltiranje (ili betoniranje) prostora ispred zgrade na adresi Zije Dizdarevića 30A, MZ Blatuša, jer je ovaj prostor samo nasut šljunkom i nikad nije asfaltiran još od izgradnje ove zgrade krajem sedamdesetih godina 20. vijeka. Obrazloženje: Stambena zgrada na adresi Zije Dizdarevića 30 koja se nalazi u MZ Blatuša je zgrada koja ima 32 stambene jedinice, a sastoji se od četiri ulaza sa po 8 stanova. Znači, zgrada ima cca 100 stanovnika. U prizemlju ove zgrade se nalazi i dio ustanove Centar za zbrinjavanje i njegu starih i iznemoglih lica „Ruhama“. Zgrada je napravljena krajem sedamdesetih godina prošlog vijeka. Još od vremena kada je ova zgrada izgrađena napravljen je propust tj. prostor ispred zgrade nije nikad asfaltiran , ni tada, a nikad ni u proteklih 40 godina. Prostor ispred zgrade je samo nasut šljunkom. Na tom prostoru su se formirala udubljenja, a u vrijeme kiša i snijegova ovdje se formiraju velike lokve, a što se zorno može vidjeti sa fotografija u prilogu. Ovo je možda jedina stambena zgrada u urbanom dijelu Zenice koja uopšte nema asfaltiran ili betoniran prilaz samoj zgradi. Od strane savjeta MZ Blatuša do sada je više puta ukazivano na ovaj problem, kako u zadnjih dvadesetak godina, a tako i zadnjih četiri-pet godina. I pri obilasku prostora MZ Blatuše od strane gradonačelnika je od strane stanovnika ove zgrade ukazivano na problem. Međutim, problem nije nikad riješen, iako je bilo obećanja za to. Procjenjujemo da treba asfaltirati cca 400 m2. Smatramo da ovo nije nikakav nerješiv problem. Treba samo biti svjestan da problem postoji, da stanari koji ovdje žive zaslužuju da u gradu u kojem žive, u kojem plaćaju poreze, da se dio tih sredstava odvoji i za njihove potrebe, te da se ovaj problem nakon 40 godina napokon riješi.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Poštovani, Prostor, odnosno plato ispred stambene zgrade u ulici Zije Dizdarevića br. 30 u MZ Blatuša, ukazuje na potrebu sanacije i asfaltiranja, te će se nastojati iznaći sredstva za realizaciju istog u 2021. godini, u okviru redovnog održavanja putne mreže.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative