Škaljo Namir (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Inicijativa za izgradnju sportskog igrališta pored područne škole OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica u Blatuši u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Poštovani, Dajem inicijativu za izgradnju sportskog igrališta pored područne OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica u Blatuši (na k.č.n.p. 448/1 K.O. Zenica 1) u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Obrazloženje: Područna OŠ „Musa Ćazim Ćatić Zenica“ u Blatuši je jedina osnovna škola u gradskom, ali i u prigradskom području Zenice koja nema vanjsko sportsko igralište kojeg bi mogli koristiti učenici ove škole, ali i sva ostala djeca i omladina i svi zainteresirani za rekreativno bavljenje sportom u Blatuši. Područje MZ Blatuša prema posljednjem popisu stanovništva ima blizu 5000 stanovnika, dok područna osnovna škola ima cca 330 učenika. Uz to, na području Blatuše živi i cca 120 učenika srednjih škola, te još i cca 100 studenata. Sve nam ovo daje cifru od cca 550 učenika i studenata, dok stvarno zainteresovanih za rekreativno bavljenje sportom ima i više. Činjenica da na području gradske MZ Blatuša nema nikakvog sportskog igrališta, te da postoji više stotina direktno zainteresovanih za isto, daje nam za pravo da je izgradnja ovog sportskog igrališta itekako opravdana. Savjet MZ Blatuša već više godina unazad pokreće inicijative u vezi ovoga i nameće ovo pitanje kao jedan od značajnijih infrastrukturnih problema ove MZ. U tom smislu, navodimo sljedeće: - Zahtjev za prijem kod gradonačelnika od strane predsjednika Savjeta MZ (broj 01-10/15 od 28.04.2015. godine) u kome je ovaj problem naveden kao jedna od potreba MZ Blatuša (u prilogu), - Inicijativa za izgradnju sportskog igrališta od strane MZ Blatuša od 09.05.2016. (u prilogu), - Lista prioriteta u mjesnoj zajednici (broj: 01-21/16 od 16.11.2016.) od strane MZ u kome je, takođe, ovaj problem naveden kao jedna od potreba ove MZ (u prilogu), - Zahtjev za izgradnju sportskog igrališta (broj: 01-24/16 od 05.12.2016.) od strane MZ (u prilogu), - Odgovor od Stručne službe gradskog vijeća i gradonačelnika – Odsjek za poslove mjesnih zajednica (broj: 13-49-1454/17 od 23.02.2017.) u okviru kojeg je prema MZ Blatuša priložen i dopis Službe za prostorno uređenje (broj 06-49-1454/17 od 03.02.2017. (u prilogu), - Zahtjev za izradu Elaborata za izgradnju sportskog igrališta (broj 01-09/17 od 18.04.2017.) od MZ Blatuša prema Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti (u prilogu). U dopisu Službe za prostorno uređenje (broj 06-49-1454/17 od 03.02.2017.), a za parcelu označenu kao k.č.n.p. 448/1 se navodi da „na ovoj lokaciji se može locirati sportsko igralište, ali pošto se radi o prostoru uz školu koja nema igralište bilo bi potrebno u saradnji sa školom izgraditi po mogućnosti zajedničko igralište. Obzirom na prethodno napisano o opravdanosti izgradnje ovog igrališta, o dosada preduzetim aktivnostima MZ Blatuša, te stavu Grada Zenica iskazanog u dopisu Službe za prostorno uređenje, ali i činjenicu da je u vezi ove problematike nedavno pokrenuta i građanska inicijativa sa preko 1000 potpisa, te činjenicu da je vijećnik Namir Škaljo (kao predsjednik Vijeća roditelja u prethodne dvije godine, te kao sadašnji član Školskog dobora OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenica) dobio usmeni stav gosp. Spahije Kozlića, ministra Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da je ovo ministarstvo spremno da vrši ulaganja u izgradnju ovog sportskog igrališta, smatramo da postoje svi potrebni preduslovi za izgradnju istog. Takođe, spomenuta parcela k.č.n.p. 448/1 svojim oblikom i ukupnom površinom od cca 1.500 m2 je idealna za izgradnju potrebnog sportskog igrališta. Takođe, za potrebe dobivanja pisanog stava spomenutog ministarstva, Školski odbor OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zenice će već na narednoj sjednici uputiti i pisani upit prema nadležnom ministarstvu ZDK. Nakon dobivanja pozitivnog stava ovog ministarstva, te, ubijeđeni smo i pozitivnog stava Grada Zenice, te zajedničkim ulaganjima Grada Zenice i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sigurni smo da će ova višedecenijska potreba u Blatuši biti uspješno riješena na zadovoljstvo svih građana Blatuše.

Odgovor

Odgovor Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti: Služba je putem Gradskog vijeća Zenica zaprimila inicijativu grupe građana u kojoj se predlaže izgradnja sportskog igrališta u naselju Blatuša. Ovu ćemo inicijativu unijeti u listu potrebnih investicionih zahvata u sportsko-rekreativnu infrastrukturu Grada i nastojati da je što prije realiziramo, sve u skladu sa planom aktivnosti i raspoloživim finansijskim sredstvima.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative