Dizdarević Zelda (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na osnovu člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica pokrećem inicijativu za rekonstrukciju puta u naselju Dolac u dužini od 1000 m. Obrazloženje: U razgovoru sa predsjednikom MZ Stranjani ustanovljeno je da je jedan od prioriteta iz Plana potreba u oblasti infrastrukture – rekonstrukcija puta u naselju Dolac. Ovaj put je lociran od Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ te nastavlja dalje prema Društvenom domu, pošti, Mjesnom uredu kao i nedavno obnovljenoj porodičnoj ambulanti, te je od velike važnosti za mještane. Put se trenutno nalazi u katastrofalnom stanju, te ga je neophodno što prije rekonstruisati.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Predstavnici Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice izvršili su obilazak dionice puta tražene vijećničkom inicijativom, a u cilju sagledavanja stvarnog stanja na terenu. Predmetna dionica prolazi kroz naseljeno mjesto i ista je bez definisanih elemenata puta, te nije riješena odvodnja površinskih voda. U vezi s tim, Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice će pokrenuti proceduru izrade projektne dokumentacije sanacije i asfaltiranja predmetne dionice sa rješavanjem odvodnje.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative