Dizdarević Zelda (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Na 8. sjednici održanoj 08.04.2021. godine vijećnica Zelda Dizdarević postavila je vijećničko pitanje o konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. Obrazloženje: Kada će se raspisati konkurs za navedenu stipendiju obzirom da je do sada uvijek bio raspisivan u februaru? Da li se planira sa povećanjem stipendija studentima?

Odgovor

Odgovor Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona: Nakon usvajanja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, ovaj organ kantonalne uprave je pristupio realizaciji prethodne obaveze izrade prijedloga Programa utroška sredstava nakon čijeg usvajanja od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona, slijedi procedura raspisivanja Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2020/2021. godinu. Ujedno napominjemo da će se ista provesti putem nadležnih službi u organima lokalne samouprave. Kako je riječ o provođenju obavezujućih prethodnih procedura, a nakon usvajanja-donošenja Budžeta Kantona za 2021. godinu, očekujemo da će se Javni konkurs objaviti tokom maja mjeseca 2021. godine, o čemu će sva zainteresovana javnost i naši studenti, u skladu sa prethodnim dobrim praksama u realizaciji dodjele ovog vida stipendija kao jednokratne finansijske pomoći redovnim studentima tokom školovanja (uključujući i termine javne objave i provođenja konkursnih procedura), biti blagovremeno obaviješteni.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative