Dizdarević Zelda (SDA - Stranka demokratske akcije)


Pitanje

Vijećničko pitanje o zaustavljanju provedbe plana otvaranja ambulante za nepokretne i slabo pokretne osobe u MZ Lokvine. Obrazloženje: Ambulanta u MZ Lokvine se nalazi na prvom spratu zgrade sa vanjskim stepenicama. U dogovoru sa predsjednikom i članovima savjeta MZ ustupljene su i preuređene prostorije u prizemlju iste zgrade koje bi služile slabije pokretnim osobama za preglede. Nakon svih završenih radova, nažalost se nije nastavilo sa provedbom ovog plana. Kada će se nastaviti sa realizacijom istog?

Odgovor

Pitanje je proslijeđeno JU „Dom zdravlja“ Zenica i Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti. Odgovor JU „Dom zdravlja“ Zenica: Dana 22.04.2021. godine JU „Dom zdravlja“ Zenica dobila je Vaš akt br. 12-45-7517/21 od 21.04.2021. godine, u kojem ste zatražili da Vam dostavimo izjašnjenje po vijećničkom pitanju Zelde Dizdarević. Vezano za Vaš navedeni akt, upoznajemo Vas da JU „Dom zdravlja“ Zenica u ovom trenutku u saradnji sa Gradom Zenica prema finansijskim mogućnostima i prioritetima u zdravstvenom procesu rada sprovodi nekoliko projekata adaptacije, i to: Ambulanta Crkvice, Ambulanta Lukovo polje, Ambulanta Janjići, Ambulanta Mokušnice, Ambulanta palijativne njege, te adaptacija prostora za novi rtg aparat. Pored navedenih projekata, JU „Dom zdravlja“ Zenica radi i na projektu adaptacije Ambulante porodične medicine Lokvine, za koji se nadamo da će u saradnji sa Gradom Zenica biti realizovan u narednom periodu.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative