Hodžić Faruk (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Podnosim vijećničku inicijativu da se u naselju Crkvice sanira i uredi stepenište koje vodi ka OŠ "Mak Dizdar" i da se postave rukohvati na istom. Objašnjenje: svaki dan, veliki broj učenika prolazi pomenutim stepeništem, otežano se kreću zbog oštećenja i slabog zimskog održavanja pa su česti u padovi i povrede naše djece. Nedostatak rukohvata također doprinosi nesigurnosti kretanja navedenom stazom na putu školi. Molim resorne službe da uvaže ovu inicijativu za dobrobit naše djece.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice naručila je od Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica izradu Elaborata sanacije i uređenja stepeništa koje vodi prema OŠ "Mak Dizdar". U predmetnom Elaboratu, traženo je da se predvidi postavljanje rukohvata na predmetnom stepeništu. Shodno navedenom, Služba će nastojati iznaći sredstva za sanaciju predmetnog stepeništa u 2021. godini, u okviru redovnog održavanja.