Hodžić Faruk (SDA - Stranka demokratske akcije)


Inicijativa

Inicijativa da se postave usporivači saobraćaja tj. ležeći policajci u ulici Crkvice i Čurukovića put ako je zakonski da se nacrta i pješački prelaz tj. zebra.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Po zaprimljenoj vijećničkoj inicijativi, a na osnovu člana 66. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je za postavljanje usporivača brzine „ležećih policajaca“ kao i iscrtavanje pješačkog prelaza dopisom broj: 09-45-9067/21-1 AN.K. tražila mišljenje Komisije za bezbjednost saobraćaja. Dopis je upućen zbog činjenice da Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice ne vrši postavljanje nove saobraćajne signalizacije i opreme puta bez prethodne saglasnosti Komisije za bezbjednost saobraćaja.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative