Arnaut Halil (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

U skladu s članom 19. Statuta Grada Zenice upućujem vijećničku inicijativu Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove vezano za postavljanje "ležećih policajaca" kod Osnovne škole u Babinu, a u cilju zaštite i sigurnosti građana i djece, učenika Osnovne škole "Hamza Humo". Obrazloženje: Na navedenoj lokaciji postojali su "ležeći policajci" dugi niz godina. 2019. godine u neposrednoj blizini izgrađen je most i pristupni put. Tom prilikom postojeći "ležeći policajci" su uklonjeni i nikada nisu vraćeni. Na zahtjev mještana i roditelja tražim da se vrate "ležeći policajci" na pomenutu lokaciju, kako bi se povećala zaštita i sigurnost učenika i građana.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove: Dopisom broj: 12-45-2586/21 od 10.02.2021. godine proslijedili ste nam vijećničku inicijativu vijećnika Halila Arnauta, podnesenu u pisanoj formi na 5. sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.01.2021. godine, kojom se predlaže postavljanje "ležećeg policajca" kod Osnovne škole "Hamza Humo" u MZ Babino. Obzirom da Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove ne određuje opravdanost potrebe i lokaciju postavljanja usporivača brzine, već o istom odlučuje/daje mišljenje Komisija za sigurnost saobraćaja na osnovu ovlaštenja definisanih članom 66. Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja, kao i zbog činjenice da, u skladu sa članom 67. iste Odluke, stručne poslove opsluživanja rada Komisije obavlja Stručna služba Gradskog vijeća, molimo da predmetno pitanje prvenstveno proslijedite istoj, kako bi se razmotrila podnesena inicijativa, odnosno, kako bi utvrdila opravdanost i mogućnost postavljanja usporivača brzine na navedenoj lokaciji. Ukoliko nam od Komisije dostavite pozitivno mišljenje na podnesenu inicijativu, postavljanje usporivača brzine će biti realizovano putem ove Službe.