Arnaut Halil (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 06.01.2021. godine, vijećnik Halil Arnaut podnio je inicijativu u pisanoj formi sa obrazloženjem, kojim predlaže sagledavanje mogućnosti izrade projektne dokumentacije za natkrivanje dijela korita rijeke Kočeve od Kamenog mosta do kružnog toka uzvodno i pretvaranje dobijene površine u parking prostor. U skladu sa članom 19. Statuta Grada Zenica upućujem vijećničku inicijativu Službi za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Službi za urbanizam i ostalim nadležnim službama Grada Zenica koja se odnosi na sagledavanje mogućnosti i pripreme projektne dokumentacije u cilju natkrivanja dijela korita rijeke Kočeve u dijelu od Kamenog mosta do kružnog toka na drugom mostu uzvodno i izgradnje parking prostora na natkrivenom dijelu iznad rijeke Kočeve. Obrazloženje: Svjedoci smo nedostatka parking prostora, a posebno u samom centru grada. Također, na pomenutoj lokaciji je sužen kolovoz zbog parking prostora koji je zauzeo jednu saobraćajnu traku i na taj način spriječen je dvosmjerni saobraćaj i normalno saobraćanje kako vozila, tako i pješaka. Natkrivanjem dijela korita rijeke Kočeve na način kako bi to bilo određeno idejnim i izvedbenim projektom, a da se pri tome vodi računa da se izgrađena površina pretvori u parking prostor, prvenstveno bi se obezbijedio dodatni prostor za parkiranje vozila. Koristi od realizacije ove inicijative bile bi višestruke: 1. Oslobodila bi se trenutno zauzeta saobraćajna traka i omogućio bi se dvosmjerni saobraćaj u tom dijelu grada 2. Oslobodio bi se trenutni trotoar za pješake, a koji je trenutno zauzet postojećim parking prostorom 3. Omogućeni bi bili novi ulazi na pijacu, direktno s parkinga 4. Spriječeno ili smanjeno bi bilo širenje neugodnih mirisa, koji se posebno osjete u ljetnom periodu, kada je vodostoja rijeke Kočeve smanjen 5. Onemogućeno bi bilo bacanje smeća u rijeku u tom dijelu, što bi indirektno smanjilo i i onečišćenje rijeke Bosne, a posebno u dijelu ulijevanja rijeke Kočeve u Bosnu, 6. U neposrednoj blizini se nalazi stambeni kompleks „Kineski zid“, porodična ambulanta, džamija, dvije srednje škole i tržnica, te je otežano parkiranje u ovom dijelu grada. Od trenutnih 70-tak parking mjesta ovim projektom bi bilo izgrađeno novih 200 parking mjesta , što bi uveliko olakšalo pristup ovom dijelu grada. Molim imenovane i nadležne službe Grada Zenica da razmotre i zauzmu stav po predmetnoj inicijativi, kako bi se Gradsko vijeće Grada Zenica o istoj moglo očitovati na nekoj od narednih sjednica.

Odgovor

Odgovor Službe za urbanizam Prema Regulacionom planu „Trg Alije Izetbegovića“ čija je izrada u toku, Koncepcijom plana tretiran je dio rijeke Kočeve pored gradske pijace, po kojem bi isti (u sklopu planirane izgradnje trga ispred objekta „Sinagoge“) bio djelimično natkriven u svrhu servisnog i manipulativnog prostora za potrebe pijace. Odgovor Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove Trenutno je u toku izrada Regulacionog plana „Trg Alije Izetbegovića“, kojim će se između ostalog rješavati i problem stacionarnog saobraćaja na navedenom području, a samim tim i eventualno natkrivanje korita rijeke Kočeve. Prema saznanjima koje Služba posjeduje predmetnim regulacionim planom predviđena je izgradnja podzemne garaže na trgu Alije Izetbegovića što automatski dovodi u pitanje isplativost investicije izgradnje parking prostora iznad korita rijeke Kočeve. Služba smatra da će se pri izradi regulacionog plana razmotriti sve moguće varijante rješavanja problema stacionarnog saobraćaja, uključujući i natkrivanje korita rijeke Kočeve, a da će se odabrati ona koja se pokaže najoptimalnijom.