Dobro došli na oficijelnu stranicu Grada Zenica

Vijesti

Naslovna slika

Peta konferencija gradonačelnika i civilnog društvaU organizaciji Međunarodnog centra za mir Sarajevo, Općine Zenica i Kongresa regionalnih i lokalnih vlasti Vijeća Evrope u Zenici je danas završena dvodnevna  V Konferencija gradonačelnika i civilnog društva  Bosne i Hercegovine. Konferencija je posvećena temama ekonomskog  razvoja BiH , evropskim integracijama, i omladinskim pitanjima.
Prisutnim su se obratili domaći i međunarodni eksperti  za navedene oblasti, predstavnici regionalnih razvojnih agencija  i predstavnici domaćih i međunarodnih  nevladinih organizacija.
Radilo se u plenumu i okruglim stolovima. Skup od oko stotinjak učesnika usvojio je određen broj zaključaka i preporuka.
Konstatovano je da pogranična saradnja  jača stabilnost između regija  i promovira dobrosusjedske odnose.Potrebno je ubrzati zakonsku proceduru oko donošenja zakona o javnom i privatnom vlasništvu .Sa ovog skupa preporučeno je općinama da jačaju vlastite kapacitete koji će se baviti isključivo pisanjem i imlementacijom projekata kako bi što spremnije dočekao ulazak u Evropsku uniju.
Razgovaralo se i o ustavnim promjenama koje će ojačati  Parlament BiH. Preporučeno je nadležnim  da razmotre prava općina na regionalno povezivanje, donošenje zakona o glavnom gradu Bosne i Hercegovine, principu direktnog izbora načelnika u svim općinama na teritioriji Bosne i Hercegovine te da se omogući svim manjinama da učestvuju u vlasti na svim nivoima.
„ Društvo možemo graditi samo ukoliko poštujemo volju građana i imamo razumijevanje  za razvoj gradova i regija.Ovo su teme koje su objektivno pokazale  da je oslonac BiH prije svega u Zenici, a ne u Butmiru Butmir je važan  kao politički događaj, ali je važno da akteri znaju da bez evropske  povelje o lokalnoj samoupravi nije moguće razgovarati o demokratskim društvima .Vlast treba da funkcionira kao dobar servis građana „- kazao je Ibrahim Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir i kordinator konferencije u Zenici.
Dvodnevna debata u Zenici bila je na tragu evropskih integracija.