Mehinagić Osman (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Shodno odredbama člana 120. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Zenica, a na zahtjev stanara, podnosim inicijativu za obnovu ulice Dr. Hasana Muminagića. Obrazloženje: Ulica Dr. Hasana Muminagića se nalazi u MZ Mokušnice i prostire se paralelno sa ulicom Štrosmajerova. Već dugi niz godina u ovoj ulici nisu izvršena veća ulaganja, što je dovelo do toga da se ulica nalazi u poprilično lošem stanju, te je potrebno izvršiti obnovu iste cijelom njenom dužinom. Budući da se radi o svega cca 700 metara, molim da se navedene aktivnosti realizuju što je prije moguće.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: U 2020. godini, Služba je pripremila Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine). U informaciji između ostalog obrađena je i Ulica dr. Hasana Muminagića. Prema stanju na terenu, uvidom u raspoloživu dokumentaciju i stanje ulice u odnosu na ostale posmatrane sa daleko većim intenzitetom saobraćaja, uvrštena je u poglavlju Zona 2 - treći prioritet (ulice koje nije potrebno rekonstruisati). Radi se o ulici koja se može sanirati sredstvima redovnog održavanja, nakon sanacije ulica prvog i drugog prioriteta, u zavisnosti od raspoloživih sredstava. U istom materijalu dat je Prijedlog za poboljšanje mreže saobraćajnica i rješavanje problema stacionarnog saobraćaja za naselje Mokušnice, koji je stavljen u prvi prioritet, investicione vrijednosti 1.700.000,00 KM. Kompletan materijal je prezentiran Gradskom vijeću dana 29.07.2020. godine, kako bi se mogli donijeti određeni zaključci i pripremiti Plan aktivnosti. Shodno gore navedenom poduzimati će se i dalji koraci u realizaciji.