Mehinagić Osman (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Pitanje

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 11.01.2021. godine vijećnik Osman Mehinagić postavio je u pisanoj formi pitanje koje se odnosi na asfaltiranje okretnice u ulici Hasana Muminagića kod broja 2. Obrazloženje: „Okretnica na kraju ulice dr. Hasana Muminagića već duži niz godina nalazi se u jako lošem stanju iako ista služi stanarima pomenute ulice i kao okretnica, ali i kao parking prostor. U prethodnim godinama, stanari su se obraćali nadležnoj službi sa zahtjevom za asfaltiranje okretnice, međutim do realizacije nikada nije došlo. Napominjem da je rekonstrukcija dijelova ulice rađena još 2015. godine, te je tom prilikom navedena okretnica ostavljena u lošijem stanju od prvobitnog. Shodno navedenom, molim da se asfaltiranje ove okretnice uvrsti u plan za 2021. godinu.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice u 2020. godini pripremila je Informaciju o stanju gradskih ulica sa prijedlogom mjera za sanaciju i rekonstrukciju i osvrtom na stanje raspoložive projektne dokumentacije (Zaključak Gradskog vijeća broj: 01-45-11969/20 od 04.06.2020. godine).U informaciji je, između ostalog, obrađena i ulica dr. Hasana Muminagića. Navedena ulica nije naznačena kao prioritet za sanaciju iz razloga jer je rekonstrukcija dijelova ulice rađena 2015. godine. Također prilikom određivanja prioriteta za sanaciju i rekonstrukciju ulica navedenih u gore pomenutoj Informaciji Služba je kao jedan od osnovnih kriterija za određivanje prioriteta pored trenutnog stanja ulice uzimala i saobraćajno opterećenje iste. Ulica dr. Hasana Muminagića nema veliko saobraćajno opterećenje, te je stav Službe da u naselju Mokušnice postoje ulice koje je potrebno sanirati i rekonstruisati prije nego predmetnu ulicu kroz poslove investicionog održavanja. Budući da procijenjena vrijednost investicije za asfaltiranje okretnice nije velika Služba će nastojati da u narednom periodu kroz poslove redovnog održavanja izvrši asfaltiranje, a ukoliko ne bude u mogućnosti Služba će realizaciju predmetnog zahtjeva planirati u narednom planskom periodu.