Alispahić Kenan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 22.02.2021. godine, vijećnik Kenan Alispahić podnio je inicijativu za rekonstrukciju ulice Gornjozenička do džamije u Trgovišću sve do račvanja puteva za Gornju Zenicu i Vražale. Obrazloženje: U ovoj ulici su pred kraj građevinske sezone realizirani radovi polaganja kanalizacionih cijevi, što je ujedno bilo treće po redu cijepanje ove ulice obzirom na ranije postavljanje vodovodnih cijevi i PTT mreže. Sa ovim posljednjim polaganjem kanalizacionih cijevi stekli su se uslovi za rekonstrukciju ove ulice obzirom da je izvršena ugradnja svih podzemnih instalacija. Rekonstrukcija je nužna čim se puste u rad asfaltne baze obzirom da, ova ulica je prosječne širine oko 5 metara. Sredinom ulice je prokop širine od jednog metra negdje i šire gdje su polagane posljednje cijevi i imate situaciju kada velika mašina spusti stope na lijevu i desnu stranu kanala – uništi se asfalt i stvara se velika srednja uvala na putu. Zbog toga je faktički nemoguće izvršiti samo krpljenje tog kanala jer time ništa ne bi postigli obzirom na oštećen kolovoz u cijelosti djelovanjem mašina. Također ovaj put je usko grlo za tri mjesne zajednice kojim saobraća i javni prijevoz, a postat će jedini i za četvrtu mjesnu zajednicu ako se krene sa sanacijom puta prema Dobriljenu.

Odgovor

Služba za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice je naručila od JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica izradu Elaborata sanacije i asfaltiranja predmetne dionice, čija je izrada u toku. Pored navedenog, stanje predmetne dionice zahtijeva sanaciju, s tim da još uvijek nije donešen konačan Plan ulaganja u putnu infrastrukturu u 2021. godini u okviru investicionog održavanja. Plan ulaganja u putnu infrastrukturu donosi Gradsko vijeće u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.