Pašalić Denan (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Na 5.sjednici Gradskog vijeća Zenica održanoj 28.01.2021.godine, vijećnik Denan Pašalić postavio je u pisanoj formi pitanje koje se odnosi na izgradnju alternativnog puta za naselje Skutovo. Na prijedlog građana i Mjesne zajednice „Donja Gračanica“ podnosim inicijativu za izgradnju alternativnog puta za naselje Skutovo. Obrazloženje: Mjesna zajednica Donja Gračanica je jedna od MZ na čijem području su u toku radovi na izgradnji autoputa-Koridora Vc. Radovi na izgradnji autoputa na ovom području su u završnoj fazi. Trasa autoputa prolazi kroz gusto naseljeni dio MZ, te je iz tih razloga veći broj kuća i zemljišnih parcela eksproprisan. Kao što to obično biva u tim situacijama su u najtežem položaju građani čije kuće i imanja nisu eksproprisani a nalaze se u blizini trase autoputa. To se pogotovo odnosi na stanovnike naselja Skutovo. Do početka izgradnje autoputa naselje Skutovo je sa centrom MZ bilo povezano putem dužine cca 700m, kojeg su mještani betonirali vlastitim sredstvima. Izgradnjom autoputa (vijadukta) navedeni put je potpuno presječen i na taj način mještanima onemogućen normalan prilaz njihovim kućama. Umjesto toga mještani Skutova su prinuđeni koristiti zaobilazni put koji je je od prvobitnog duži tačno pet puta. Naselje Skutovo broji cca 35 domaćinstava od kojih su većina Hrvatske nacionalnosti i to većinom starije životne dobi. U naselju Skutovo postoji kapela i groblje, te je iz tih razloga većini građana onemogućen brz i lak pristup istima. Smatram da postoji lako rješenje navedenog problema, tj.da je tehnički izvodljivo. Naime, postojeći stari put je potrebno produžiti ispod samog vijadukta, prosjeći novu trasu pored istog i spojiti sa putem u gornjem dijelu naselja Skutovo. Radi se o maloj dužini puta (cca 200m). Izgradnja istog ne iziskuje veća novčana ulaganja, a korist za građane naselja Skutovo bi bila višestruka. Takođe, tako izgrađeni put bi bio alternativa putu Donja Gračanica-Gornja Gračanica, u slučaju onemogućavanja odvijanja saobraćaja po istom. Napominjem da je MZ „Donja Gračanica“ u cilju rješavanja ovog problema ranije prema nadležnoj službi Grada Zenica i izvođaču radova na koridoru Vc upućivala pismene i usmene zahtjeve.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Po osnovu gore navedenog još u ranijem periodu izvršen je zajednički obilazak terena sa ciljem sagledavanja mogućnosti izgradnje alternativnog puta za naselje Skutovo, kojem su pored predstavnika Službe, prisustvovali i sekretar za poslove mjesnih zajednica Idriz Skomorac, kao i predstavnici mjesne zajednice. Tokom gore navedenog obilaska sagledane su sve mogućnosti izgradnje alternativnog puta te je mještanima odmah od strane predstavnika Službe saopćeno da ne postoji racionalno rješenje za izgradnju predmetnog puta. Naime koja god trasa puta bi se odabrala (uključujući i navedenu u inicijativi) imala bi preveliki uzdužni nagib te bi saobraćanje potencijalno izgrađenim putem bilo otežano, a u zimskim mjesecima i nemoguće. Uprkos navedenom Služba je organizovala sastanak sa predstavnicima JP Autoceste FBiH na kojem je tražena dopuna Sporazuma za sanaciju lokalnih cesta na području grada Zenica, koje izvođač radova koristi prilikom izvođenja radova na autocesti koridora Vc, poddionica Klopče-Donja Gračanica. Između ostalog Služba je tražila da se u dopunu sporazuma uvrsti izgradnja alternativnog puta za Skutovo prilikom čega bi projektanti JP autoceste FBiH odabrali najoptimalnije rješenje za naselje Skutovo i na osnovu tog rješenja izvršili izgradnju predmetne saobraćajnice. JP Autoceste FBiH su odbile zahtjev Službe za dopunom Sporazuma po svim zahtjevima, pa tako i po zahtjevu za izgradnjom alternativnog puta za naselje Skutovo. U sklopu Sporazuma o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na projektovanju i izgradnji autoceste Koridora Vc, dionica Donja Gračanica (Zenica Sjever)-tunel Zenica, broj 02-49-21954/19, u tački III stav 5. navedeno je da će se po potrebi izvršiti lokalno saniranje u ulici za naselje Skutovo, te će Služba insistirati na izvršenju navedenog kako bi se mještanima naselja Skutovo omogućila što bolja putna komunikacija.