Izvještaj o stanju u Gradu Zenici na dan 02.04.2024. godine (do 08:30 sati)


Na osnovu dobijenih i obrađenih informacija, a u skladu sa članom 152. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i člana 14., 16. i 19. Pravilnika o organizovanju i funkcionisanju operativnih centara civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/19) dostavljamo Vam:

IZVJEŠTAJ
o stanju u Gradu Zenici na dan 02.04.2024. godine (do 08:30 sati)

PRIRODNE I DRUGE NESREĆE I DOGAĐAJI
VATROGASNE INTERVENCIJE
Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica u protekla 24 sata je obavljala svoje redovne poslove i zadatke, te je imala sljedeće vatrogasne intervencije:

  • Intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja - Bulevar Ezhera Eze Arnautovića - požar ugašen
  • Intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja - Konjevići - požar ugašen
  • Intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja - Mutnica - požar ugašen
  • Intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja - Vražale - požar ugašen
  • Intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja - Lukovo Polje - požar ugašen
  • Intervencija gašenja požara suhe trave i niskog rastinja - Tišina - požar ugašen

Šumski požar koji je bio aktiviran na lokalitetu Nemile, zbog ne pristupačnosti terena pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica nisu intervenisali, dok su na licu mjesta bili uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK i JP “ŠPD - ZDK“ d.o.o. Zavidovići. Tokom noći je pala kiša, te je isti ugasila.

PRIRODNE I DRUGE POJAVE

Dobijene i prikupljene informacije koje se odnose na jak olujni vjetar.
Tokom noći sa 01.04./02.04.2024 godine Grad Zenicu pogodio je jak olujni vjetar, koji je pričinio materijalnu štetu na objektima. Najviše prijava se odnosi na obrušenje fasada sa zgrada i obaranja stabala. Ljudskih žrtava nije bilo. Profesionalna vatrogasna jedinica Zenica imala sljedeće intervencije uzrokovane jakim vjetrom:

  • Tehnička intervencija ( pao krov zgrade ) - Prve zeničke brigade - intervencija uspješno završena
  • Tehnička intervencija uklanjanja oborenog stabla sa saobraćajnice - Banlozi - intervencija uspješno završena

STANJE PUTEVA
Na području Grada saobraćaj se odvija na svim lokalnim putnim pravcima bez zastoja.

SNABDJEVANJE ENERGENTIMA, VODOM I STANJE TELEFONSKIH VEZA
Snabdijevanje električnom energijom je uredno.

Planirani radovi Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica dan 02.04.2024.(utorak), bez električne energije će biti sljedeća područja:

Dana 02.04.2024.(utorak):
PJD Zenica:
TS 35/10 KV Nemila
Naselja; Kompletno područje Nemile, Vranduka, Orahovica, Jastrebac, Vukotići, Bistričak, Šerići i Topčić polje, od 13:00 do 15:00 sati
2.Trafo područje Gladovići br.41, od 09:00 do 15:00 sati

Snabdijevanje vodom je uredno.

Planirani radovi J.P. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. Zenica:
• Bulevar Ezhera Eze Arnautovića broj 4, Odmut, cijela ulica, sanacija kvara na vodovodnoj liniji, od 09:00 do 13:00 sati

Telekomunikacioni saobraćaj je u funkciji.

HIDROMETEOROLOŠKI I DRUGI PODACI

Stanje u 08:00 sati

Vremenska prognoza: umjereno oblačno
Temperatura zraka: 13 oC
Relativna vlažnost: 80 %
Stanični pritisak: 971.8 hPa
Pravac i brzina vjetra: SW, 4 km/h
Količina padavina za protekla 24 sata: 5 mm
Visina sniježnog pokrivača: - cm
Vodostaj rijeke Bosne u Zenici: 114 cm

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZENICA