USAID projekat “Diaspora Invest” – Poziv za iskazivanje interesa: Uključivanje organizacija civilnog društva u DiaLab aktivnosti za društveni utjecaj


Dragi građani Zenice,

ovo je online prijavni obrazac za učešće organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i organizaciji civilnog društva koje rade sa bh. iseljeništvom u zemlji i svijetu u aktivnostima DiaLab - platforme za jačanje utjecaja dijaspore na ekonomski razvoj i društvene promjene u Bosni i Hercegovini.

Poziv je otvoren do 15.12.2023. (17:00h, CET), te uključivanje organizacija civilnog društva u programe saradnje koji se realizuju u okviru DiaLab-a ne garantuju finansijska sredstva niti finanijsko-tehničku podršku USAID projekta "Diaspora Invest".

Planirane aktivnosti obuhvaćene ovim Pozivom su utvrđene za period od 1.1.2024. do 15.10.2024. godine. USAID-ov projekat „Diaspora Invest“ zadržava pravo da produži saradnju sa organizacijama civilnog društva bez raspisivanja novog poziva za iskazivanje interesa do kraja trajanja projektnih aktivnosti.

Izražavanjem interesa za učešće na aktivnostima sa USAID projekta „Diaspora Invest“ kroz DiaLab, organizacije civilnog društva mogu ostvariti sljedeća prava i koristi:

Mogućnost da predlože aktivnosti koje jačaju veze s dijasporom kroz društveno odgovorne inicijative, događaje i umrežavanje, te da zatraže podršku od USAID projekta "Diaspora Invest" za realizaciju tih prijedloga.

Priliku da učestvuju u treninzima, programima i aktivnostima koje organizuje USAID projekt "Diaspora Invest", kao i da predlože predavače, teme i kontakte koji su od interesa.

Pristup podršci u komunikaciji i outreachu s ciljem promocije vlastitih inicijativa i aktivnosti koje su relevantne za jačanje društvenog i ekonomskog uticaja dijaspore.

Pravo na pristup B2B i drugim vrstama konferencija koje organizuje ili podržava USAID projekt "Diaspora Invest".

Priliku za učešće eksperata iz USAID projekta „Diaspora Invest“ i partnerskih organizacija na skupovima, sesijama i aktivnostima prenosa znanja.

Mogućnost da nominuju teme i preporuke za komunikaciju s Poslovnim vijećem bh. dijaspore (DiaBAC).

Učešćem se ne samo omogućava organizacijama da iskoriste potencijal dijaspore za društveni i ekonomski razvoj, već se i osigurava da su neizostavni dio zajedničkih napora usmjerenih na postizanje značajnih promjena.

PRIJAVA UZ APLIKACIJSKU FORMU JE NA LINKU ISPOD:

www.bit.ly/dialab

Zadnji javni pozivi

Pogledaj sve javne pozive