Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1


Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1.

Ukupni iznos budžetske podrške EU raspoloživ po ovom Pozivu je 12.912.350,00 KM. Prijava na Javni poziv i dostavljanje obavezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: http://www.e-prijava.fzofbih.org.ba/e-prijava.fzofbih.org.ba

Zadnji javni pozivi

Pogledaj sve javne pozive