Diaspora Invest: Grad Zenica u fokusu kao partner za ekonomski napredak


Naslovna slika

Općine i gradovi u Bosni i Hercegovini aktivno teže privlačenju investicija iz dijaspore, prepoznajući ih kao ključni faktor lokalnog razvoja. Protekle sedmice, Neum je bio domaćin skupa pod nazivom Diaspora Invest, organiziranog uz podršku USAID-a. Na skupu su se okupili predstavnici 30 lokalnih samouprava kako bi raspravljali o jačanju saradnje s dijasporom radi podsticanja ekonomske inicijative i stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja.

Projekt Diaspora Invest, koji je pokrenut s ciljem podsticaja razvoja putem angažmana dijaspore, već je ostvario značajne rezultate u svojoj prvoj fazi. Dobrila Boba Vukmanović, projektna menadžerica USAID-a u BiH, istakla je: “Za nas je to bio veoma inovativan, ali i rizičan poduhvat jer nijedan donator do sada nije imao tako sveobuhvatan projekt fokusiran na dijasporu.” Vukmanović je dodala kako je prva faza projekta donijela iznimne rezultate, što je rezultiralo daljnjim ulaganjem od 15,7 miliona dolara u drugu fazu projekta, čiji se rezultati već vide kroz mnoge aktivnosti, uključujući i ovaj skup.

“Naš cilj je stvoriti pozitivno okruženje koje će privući investitore i podstaknuti ekonomski rast, a saradnja s dijasporom igra ključnu ulogu u ostvarenju tih ciljeva”, naglasila je pomoćnica Mehmedić.

Učesnici skupa su imali priliku čuti pozitivna iskustva iz Zenice, gdje je Amra Mehmedić, pomoćnica gradonačelnika za privredu, gradsku imovinu i upravljanje razvojem, istakla važnost aktivnog uključivanja dijaspore u lokalne inicijative. “Naš cilj je stvoriti pozitivno okruženje koje će privući investitore i podstaknuti ekonomski rast, a saradnja s dijasporom igra ključnu ulogu u ostvarenju tih ciljeva”, naglasila je pomoćnica Mehmedić.

Na skupu je naglašena važnost komunikacije putem društvenih mreža i kvalitetnih promotivnih materijala u privlačenju investitora iz dijaspore. Više o uspješnom poslovnom forumu Zeničke dijaspore možete pročitati na linku:

Ovaj skup predstavlja konkretan korak ka stvaranju održivih poslovnih inicijativa i jačanju ekonomske stabilnosti kroz aktivno uključivanje dijaspore u razvoj lokalnih zajednica.


Najpopularnije vijesti