Završni radovi na sanaciji društvenog doma u Seocima


Naslovna slika

Gradska uprava Zenica nastavlja sa adaptacijom društvenih domova, a trenutno su u završnoj fazi radovi na sanaciji društvenog doma u Seocima.

Naime, radi se o adaptaciji dijela krova, a radovi su nakon otvorenog postupka javne nabavke povjereni konzorciju “Pulmont-Špic beton”. Ukupna ugovorena vrijednost radova na sanaciji društvenog doma Seoci iznosi 39.195 KM sa PVD-om.

Prvobitno je završetak ovih radova bio planiran 25. septembra, međutim, izvođač radova nije uspio finalizirati radove u ugovorenom roku pa se završetak očekuje u narednih petnaest dana.


Najpopularnije vijesti