Huseinović Semir (Zenička inicijativa - Kasumović Fuad)


Inicijativa

Vijećnička inicijativa: “Pokrećem inicijativu o izgradnji Fekalne kanalizacije u MZ “Šerići”. Obrazloženje: Podnosim inicijativu za HITNO rješavanje pitanja Fekalne kanalizacije u naselju Šerići. Naime, ovo je problem sa kojim se mještani ovog naselja suočavaju posljednjih dvadeset i više godina. Obzirom da Šerići nemaju riješeno pitanje fekalne kanalizacije, odnosno kanalizacija je riješena unutar samog naselja, ali je ista na samom izlazu iz sela ostavljena da slobodno teče kao običan potok, a čija udaljenost od stambenih kuća ne prelazi 30 metara. U ranijim godinama je bilo određenih pokušaja postavljanja cijevi za odvodnju kanalizacije, međutim sve te mjere su bile kratkog daha, jer je kod bilo koje ozbiljnije padavine dolazilo do kidanja postavljenih cijevi. Kako bi problem bio trajno riješen, došlo se na ideju spajanja dva kraka kanalizacije u jedan krak, što bi Gradu Zenica uštedilo velika materijalna sredstva, a problem bi bio riješen trajno i kvalitetno. Na zahtjev Savjeta Mjesne zajednice “Šerići” na teren su u više navrata izlazili predstavnici Službe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove, tako da su isti u potpunosti upoznati sa navedenim problemom. Shodno naprijed navedenom, molim nadležnu službu da bez odlaganja krene u rješavanje ovog problema, kako ne bi došlo do pojave klizišta, koja je u ovom slučaju realna opasnost. Takođe tražimo da nadležne službe da probaju riješiti problem prije početka ljetnje sjetve, obzirom da kanalizacija jednim dijelom prolazi kroz poljoprivredno zemljište.

Odgovor

Odgovor Službe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice: Za potrebe rješavanja problema odvodnje sanitarnih otpadnih voda sa prostora naselja Šerići izrađen je Glavni projekat izgradnja fekalne kanalizacije Šerići, MZ Šerići, broj: 13201/11 iz decembra 2011. godine od strane Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica. U proteklom periodu MZ Šerići nije ishodovala Rješenje o odobrenju za građenje, pa projekat nije mogao biti kandidovan u Plan investicionog ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2021. godinu. Da bi se riješio problem odvodnje tekućih i oborinskih voda sa prostora naselja Šerići zatražena je ponuda za izradu projektne dokumentacije od Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica. Ovim projektom će se riješiti i odvodnja lokalnog potoka i oborinskih voda sa prostora naselja Šerići ispod samog naselja, što će spriječiti razlijevanje vode po lokalnoj padini.

Ostala vijećnička pitanja i inicijative